درس ادبیات یکی از درس‌های عمومی در تمام مقاطع تحصیلی است که در عین حال که می‌تواند پیام‌آور نمرات خوبی برای دانش‌آموزان در پی داشته باشد گاهی نیز به اندازه‌ی یک درس تخصصی برای دانش‌آموز مهم و وقت‌گیر است. باید دقت کنید که بهترین روش مطالعه‌ی ادبیات تقسیم درس به صورت مبحث‌محور و طبقه‌بندی‌شده است؛ یعنی بدانید چه چیزی را چه موقع بخوانید و یک نظم ذهنی به مطالعه‌ی خود بدهید. در ادامه یکی از روش‌هایی را که برای اشعار ادبی با داوطلب خود آزموده‌ام و نتیجه‌ی خوبی داشته است برای‌تان بیان می‌کنم.  

  1. ابتدا از تاریخ ادبیات شروع کنید. دانستن این نکته که شعری که در حال خواندن آن هستید متعلق به چه زمانی است می‌‌تواند در ادامه‌ی کار به شما کمک‌های شایانی کند. عموماً قرون گذشته از نظر معنی لغت و نوع جملات ثقیل‌تر هستند و شعرهای زمان معاصر آرایه‌های ادبی بیش‌تر به کار رفته و از صنایع ادبی جدیدی استفاده شده است.
  2. شعر را روخوانی کنید. با این کار به خوبی می‌توانید بفهمید که چند درصد از مفهوم شعر را با توجه به دانستنی‌های خود درک کرده و به یک خودآگاهی نسبت به خود دست خواهید یافت.
  3. معنی کامل شعر را بخوانید و جاهایی را که مشکل داشته‌اید برطرف کنید.
  4. معنی لغاتی را که با آن آشنا نبوده و احساس می‌کنید ممکن است فراموش کنید از انتهای کتاب پیدا کرده و بالای لغات بنویسید.
  5. کشف آرایه‌های ادبی: تا زمانی که در معنی ابیات مشکل دارید کشف آرایه‌های ادبی در شعر برای شما ساده نخواهد بود. به همین دلیل پس از پایان 4 مرحله‌ی بالا به دنبال آرایه‌های ادبی شعر باشید و آن‌ها را بررسی کنید.
  6. انجام تمرین‌های کتاب درسی: در انتهای کار پرسش‌ها و بیش‌تر بدانید‌های انتهای درس را بررسی کنید.
  7. مطالعه‌ی غیر درسی داشته باشید. آگاهی از بیوگرافی شاعر، نوع قالب شعری، احاطه داشتن بر روی انواع صنایع ادبی کمک شایانی به شما در فهم بهتر درس خواهد کرد.

این 7 روش را دنبال کنید و به آن‌ها به عنوان 6 قدم برای رسیدن به موفقیت نگاه کنید تا نتیجه‌ی مطلوب را به دست آورید. هر چند هر کس می‌تواند روش‌های خاصی برای خود داشته باشد اما روش‌ها را امتحان کنید و یک قاعده‌ی خاص برای خود در نظر بگیرید که با نوع درس خواندن شما تطابق بیش‌تری داشته باشد